Priser

Avgift för ridlektioner
Ridlektionerna betalas två gånger per termin och betalning sker till Tunarps Fältrittklubbs bankgiro 516-7572. Faktura kommer på e-post (till betalningsansvarig målsman för barn under 18 år). OBS! Uppsägning av plats på ridskolan kan endast ske terminsvis.

Ridundervisningen börjar vecka 34 (19-25 augusti) och hålls varje vecka utan uppehåll under hösten fram till och med vecka 51. Vårterminen börjar sedan vecka 2 (6-12 januari) och slutar vecka 23. Vecka 52 och 1 är det jullov men i övrigt rider vi samtliga dagar oavsett om det är röda dagar t.ex. trettondagen, påsk, första maj, kristihimmelsfärd och nationaldagen.

Hästlekis
Pris per lektion: 115 kronor

Junior – Ponny
Pris per lektion: 140 kronor

Junior – Stor häst
Pris per lektion: 155 kronor

OBS! Juniorpriser gäller till och med det år man fyller 20 år.

Senior
Pris per lektion: 180 kronor

Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb
Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb (TFRK) är obligatoriskt för alla ridskolans ryttare. Medlemsavgiften betalas in tillsammans med avgiften för ridlektionerna i början av höstterminen. Ryttare som börjar rida senare under höst- och vårterminen kan betala in medlemsavgiften då. Kostnaden för medlemskap är 250 kr för junior, 300 kr för senior och 650 kr för familj. OBS! Juniorpris gäller till och med det år man fyller 20 år även i TFRK.

Tunarps Säteri

Tunarps gård

565 94 Sandhem

E-post: info@tunarp.se