Priser

Betalning avgift för ridlektioner
Betalning av avgift för ridlektioner sker en gång per termin och cirka en månad innan terminen startar. Är ni flera i familjen som rider finns möjlighet att dela upp betalningen på två delbetalningar. Faktura kommer på till den e-post som du angett i elevportalen. Om betalning inte skett senast förfallodatum för fakturan får du inte delta i ridundervisningen. Genom att betala in ridavgiften godkänner du även reglerna för ridskolan på Tunarp. Ridavgift betalas in till Tunarps Fältrittklubbs bankgiro 516-7572. Ange OCR-nummer på fakturan vid betalning.

Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb
Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb (TFRK) är obligatoriskt för alla ridskolans ryttare.
Medlemsavgiften betalas in separat i samband med att vårterminen startar. Faktura skickas till den e-post du angett i elevportalen. Ryttare som börjar rida senare under vår- och höstterminen kan betala in medlemsavgiften då.

 

Hästlekis (40 minuter)
Pris per lektion: 140 kronor
Pris per termin (11 lektioner): 1540 kronor

Junior – Nybörjare-Nivå 2 (50 minuter)
Pris per lektion: 180 kronor
Pris per termin (22 lektioner): 3960 kronor

Junior – Nivå 3-5 (60 minuter)
Pris per lektion: 195 kronor
Pris per termin (22 lektioner): 4290 kronor

Junior – Prova på
Pris per lektion: 220 kronor

Junior – Privatlektion
Pris per lektion (1 person): 650 kronor/person
Pris per lektion (2-4 personer): 450 kronor/person

OBS! Juniorpriser gäller till och med det år man fyller 20 år.

 

Senior – Nivå 2-5 (60 minuter)
Pris per lektion: 220 kronor
Pris per termin (22 lektioner): 4840 kronor

Senior – Drop-In
Pris per lektion: 270 kronor

Senior – Prova på
Pris per lektion: 270 kronor

Senior – Privatlektion
Pris per lektion (1 person): 650 kronor/person
Pris per lektion (2-4 personer): 450 kronor/person

Tunarps Säteri

Tunarps gård

565 94 Sandhem

E-post: info@tunarp.se