Priser

Avgift för ridlektioner
Betalning av avgift för ridlektioner sker en gång per termin, om du inte väljer delbetalning där ridavgiften delas upp och betalas vid tre tillfällen. Faktura kommer på till den e-post som du angett i elevportalen. Om betalning inte skett senast förfallodatum för fakturan får du inte delta i ridundervisningen. Genom att betala in ridavgiften godkänner du även reglerna för ridskolan på Tunarp. Ridavgift betalas in till Tunarps Fältrittklubbs bankgiro 516-7572. Ange OCR-nummer på fakturan vid betalning.

Hästlekis
Pris per lektion: 120 kronor

Junior – Ponny
Pris per lektion: 150 kronor

Junior – Stor häst
Pris per lektion: 170 kronor

OBS! Juniorpriser gäller till och med det år man fyller 20 år.

Senior
Pris per lektion: 200 kronor

Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb
Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb (TFRK) är obligatoriskt för alla ridskolans ryttare. Medlemsavgiften betalas separat i början av höstterminen. Faktura skickas till den e-post du angett i elevportalen. Ryttare som börjar rida senare under höst- och vårterminen kan betala in medlemsavgiften då. Kostnaden för medlemskap är 300 kr för junior, 350 kr för senior och 700 kr för familj. OBS! Juniorpris gäller till och med det år man fyller 20 år även i TFRK.

Tunarps Säteri

Tunarps gård

565 94 Sandhem

E-post: info@tunarp.se