Priser

Avgift för ridlektioner
Betalning av avgift för ridlektioner sker en gång per termin, om du inte väljer delbetalning där ridavgiften delas upp och betalas vid tre tillfällen. Faktura kommer på till den e-post som du angett i elevportalen. Om betalning inte skett senast förfallodatum för fakturan får du inte delta i ridundervisningen. Genom att betala in ridavgiften godkänner du även reglerna för ridskolan på Tunarp. Ridavgift betalas in till Tunarps Fältrittklubbs bankgiro 516-7572. Ange OCR-nummer på fakturan vid betalning.

Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb
Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb (TFRK) är obligatoriskt för alla ridskolans ryttare. Medlemsavgiften betalas separat i början av vårterminen. Faktura skickas till den e-post du angett i elevportalen. Ryttare som börjar rida senare under vår- och höstterminen kan betala in medlemsavgiften då. Kostnaden för medlemskap är 300 kr för junior, 350 kr för senior och 700 kr för familj. OBS! Juniorpris gäller till och med det år man fyller 20 år.

 

Hästlekis
Pris per lektion: 130 kronor

Junior – Ponny
Pris per lektion: 170 kronor

Junior – Stor häst
Pris per lektion: 190 kronor

Junior – Prova på
Pris per lektion: 220 kronor

Junior – Privatlektion
Pris per lektion (1 person): 650 kronor/person
Pris per lektion (2-4 personer): 450 kronor/person

OBS! Juniorpriser gäller till och med det år man fyller 20 år.

 

Senior – Häst
Pris per lektion: 220 kronor

Senior – Drop-In
Pris per lektion: 270 kronor

Senior – Prova på
Pris per lektion: 270 kronor

Senior – Privatlektion
Pris per lektion (1 person): 650 kronor/person
Pris per lektion (2-4 personer): 450 kronor/person

Tunarps Säteri

Tunarps gård

565 94 Sandhem

E-post: info@tunarp.se