Regler

Betalning
Betalning av avgift för ridlektioner sker en gång per termin och cirka en månad innan terminen startar. Är ni flera i familjen som rider finns möjlighet att dela upp betalningen på två delbetalningar. Faktura kommer på till den e-post som du angett i elevportalen. Om betalning inte skett senast förfallodatum för fakturan får du inte delta i ridundervisningen. Genom att betala in ridavgiften godkänner du även reglerna för ridskolan på Tunarp. Ridavgift betalas in till Tunarps Fältrittklubbs bankgiro 516-7572. Ange OCR-nummer på fakturan vid betalning.

Avbokning och igenridning
Om du eller ditt barn blir sjuk eller får förhinder kan ni boka av ridlektionen i elevportalen Hippocrates Academy. Du har endast möjlighet att rida igen för en missad ridlektion som du har bokat av. Avbokning kan ske senast klockan 16.00 på dagen för ridlektionen, för lektioner på lördagar och söndagar senast klockan 10.00 samma dag.

Igenridning sker alltid i mån av plats och du kan som mest rida igen tre gånger per termin. Igenridning måste ske inom sex veckor, därefter förfaller ditt tillfälle och återbetalas inte.

Igenridning bokas även den in i vår elevportal. Igenridning kan bokas senast klockan 16.00 samma dag som lektionstillfället och senast klockan 10.00 på söndagar. Igenridning sker i ridgrupp på motsvarande utbildningsnivå eller lägre.

Uppsägning
Uppsägningstiden om du vill sluta rida är minst 4 veckor före terminens utgång. Om du anmäler dig till ridskolan är du skyldig att betala för hela terminen. Att tydligt säga upp sin plats är viktigt då annan elev kan få din plats i gruppen. Pengar för återstående lektioner under terminen återbetalas mot uppvisande av läkarintyg.

Försäkring
Alla ryttare som rider på ridskolan och har betalt in sin medlemsavgift till Tunarps Fältrittklubb är också försäkrade via Folksam. Om olyckan skulle vara framme kontaktar ni föreningen på info@tunarpsfaltrittklubb.se för att kunna nyttja försäkringen. Du kan även läsa mer om försäkringen här.

Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb
Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb (TFRK) är obligatoriskt för alla ridskolans ryttare och betalas in i samband med ridskolestarten. Mer om detta kan du läsa här.

Tunarps Säteri

Tunarps gård

565 94 Sandhem

E-post: info@tunarp.se