Regler

Betalning
Betalning för ridningen sker i tre betalningsperioder om 13 lektioner vardera. Ridningen ska vara betald innan ny period påbörjas. Inbetalningskort delas ut av din ridlärare vid varje ny period med det är varje elevs ansvar att se till att man har fått sitt inbetalningskort samt betalt in avgiften. Om betalning inte skett vid andra tillfället på ny period får du inte delta i ridundervisningen. Genom att betala in ridavgiften godkänner man även reglerna för Tunarps Ridskola.

Ridavgift betalas in till Tunarps Säteri AB på bankgiro 5067-3516. Ange alltid fullständigt namn, adress och ridgrupp (riddag och tid) när du betalar din/ditt barns ridavgift. 

Återbud och igenridning
Om du eller ditt barn blir sjuk eller får förhinder ska ni lämna återbud till ridlektionen. Du har endast möjlighet att rida igen för en missad ridlektion om du lämnat återbud. Igenridning sker alltid i mån av plats och du kan som mest rida igen två gånger per betalningsperiod. Igenridning måste ske inom samma betalningsperiod som det missade ridtillfället.

Återbud lämnas genom att skicka ett sms till telefonnummer 070-643 82 95 senast klockan 15.00 på dagen för ridlektionen, för lektioner på lördagar senast klockan 9.00 samma dag. Uppge alltid fullständigt namn samt vilken ridgrupp du/ditt barn rider i och vilket datum du/ditt barn kommer att missa en lektion. Du kommer inte att få något svar på ditt meddelande. Om återbud inte lämnats räknas ridgången som förverkad och kan inte ridas igen. Du kan inte rida igen för någon annan än dig själv. Uteblir du från inbokad igenridning är ridgången också förverkad.

Igenridning bokas sedan in med din ordinarie ridlärare vid nästkommande lektionstillfälle. Observera att vi inte bokar igenridning på telefon eller e-post utan endast direkt med respektive ridlärare. Igenridning sker i ridgrupp på motsvarande utbildningsnivå eller lägre och kan av säkerhetsskäl inte ske på hopplektion.

Uppsägning
Uppsägningstiden om du vill sluta rida är minst 2 veckor före betalningsperiodens utgång. Att tydligt säga upp sin ridning är viktigt då annan elev kan få din plats i gruppen. Pengar för återstående lektioner under betalningsperioden betalas inte tillbaka.

Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb
Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb (TFRK) är obligatoriskt för alla ridskolans ryttare och löses i samband med ridskolestarten. Mer om detta kan du läsa här.

Tunarps Säteri

Tunarps gård

565 94 Sandhem

E-post: info@tunarp.se