Regler

Betalning
Betalning av avgift för ridlektioner sker två gånger per termin. Faktura kommer på e-post (till betalningsansvarig målsman för barn under 18 år). Om betalning inte skett senast förfallodatum för fakturan får du inte delta i ridundervisningen. Genom att betala in ridavgiften godkänner du även reglerna för ridskolan på Tunarp. Ridavgift betalas in till Tunarps Fältrittklubbs bankgiro 516-7572. Ange OCR-nummer på fakturan vid betalning.

Återbud och igenridning
Om du eller ditt barn blir sjuk eller får förhinder ska ni lämna återbud till ridlektionen. Du har endast möjlighet att rida igen för en missad ridlektion om du lämnat återbud. Igenridning sker alltid i mån av plats och du kan som mest rida igen tre gånger per termin. Igenridning måste ske inom samma termin som det missade ridtillfället.

Återbud lämnas genom att skicka ett sms till telefonnummer 070-643 82 95 senast klockan 15.00 på dagen för ridlektionen, för lektioner på lördagar senast klockan 9.00 samma dag. Uppge alltid fullständigt namn samt vilken ridgrupp du/ditt barn rider i och vilket datum du/ditt barn kommer att missa en lektion. Du kommer inte att få något svar på ditt meddelande. Om återbud inte lämnats räknas ridgången som förverkad och kan inte ridas igen. Du kan inte rida igen för någon annan än dig själv. Uteblir du från inbokad igenridning är ridgången också förverkad.

Igenridning bokas sedan in med din ordinarie ridlärare vid nästkommande lektionstillfälle. Observera att vi inte bokar igenridning på telefon eller e-post utan endast direkt med respektive ridlärare. Igenridning sker i ridgrupp på motsvarande utbildningsnivå eller lägre och kan av säkerhetsskäl inte ske på hopplektion.

Uppsägning
Uppsägningstiden om du vill sluta rida är minst 4 veckor före terminens utgång. Om du anmäler dig till ridskolan är du skyldig att betala för hela terminen. Att tydligt säga upp sin plats är viktigt då annan elev kan få din plats i gruppen. Pengar för återstående lektioner under terminen återbetalas inte. 

Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb
Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb (TFRK) är obligatoriskt för alla ridskolans ryttare och betalas in i samband med ridskolestarten. Mer om detta kan du läsa här.

Tunarps Säteri

Tunarps gård

565 94 Sandhem

E-post: info@tunarp.se