Regler

Betalning
Betalning av avgift för ridlektioner sker en gång per termin, om du inte väljer delbetalning där ridavgiften delas upp och betalas vid tre tillfällen. Faktura kommer på till den e-post som du angett i elevportalen. Om betalning inte skett senast förfallodatum för fakturan får du inte delta i ridundervisningen. Genom att betala in ridavgiften godkänner du även reglerna för ridskolan på Tunarp. Ridavgift betalas in till Tunarps Fältrittklubbs bankgiro 516-7572. Ange OCR-nummer på fakturan vid betalning.

Avbokning och igenridning
Om du eller ditt barn blir sjuk eller får förhinder kan ni boka av ridlektionen i elevportalen Hippocrates Academy. Du har endast möjlighet att rida igen för en missad ridlektion som du har bokat av. Avbokning kan ske senast klockan 16.00 på dagen för ridlektionen, för lektioner på lördagar och söndagar senast klockan 10.00 samma dag.

Igenridning sker alltid i mån av plats och du kan som mest rida igen tre gånger per termin. Igenridning måste ske inom sex veckor, därefter förfaller ditt tillfälle och återbetalas inte.

Igenridning bokas även den in i vår elevportal. Igenridning kan bokas senast klockan 16.00 samma dag som lektionstillfället och senast klockan 10.00 på lördagar och söndagar. Igenridning sker i ridgrupp på motsvarande utbildningsnivå eller lägre och på samma lektionstyp t.ex. ridning eller teori/hästkunskap.

Drop-In-ridning och prova-på-lektion
Betalning för en lektion i våra Drop-In-grupper eller prova-på-lektioner ska ske senast dagen innan ridlektionen. Du kan betala till klubbens bankgiro 516-7572 eller Swish 123 238 38 75. Avbokning ska också ske senast dagen innan ridlektionen. Inbetald ridavgift återbetalas inte och det finns heller inte möjlighet att rida igen om du missar din lektion i Drop-In-grupp eller din prova-på-lektion.

Uppsägning
Uppsägningstiden om du vill sluta rida är minst 4 veckor före terminens utgång. Om du anmäler dig till ridskolan är du skyldig att betala för hela terminen. Att tydligt säga upp sin plats är viktigt då annan elev kan få din plats i gruppen. Pengar för återstående lektioner under terminen återbetalas inte.

Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb
Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb (TFRK) är obligatoriskt för alla ridskolans ryttare och betalas in i samband med ridskolestarten. Mer om detta kan du läsa här.

Tunarps Säteri

Tunarps gård

565 94 Sandhem

E-post: info@tunarp.se